Překlady her ze série Civilization
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Pomoc s překladem

+3
Erloe
Jetro
Mrkvicka
7 posters

Goto down

Pomoc s překladem Empty Pomoc s překladem

Příspěvek  Mrkvicka Mon 25 Jun 2012, 14:09

Zdravím, rád bych pomohl s překladem konkrétně zbytku DLC a novyho datadisku. Mám teď spoustu času a anglicky celkem umím - studuju anglinu na VŠ. Myslím že civ je dobrá hra, už jsem něco odehrál tak dá se říct, že vím jak to vypadá ve hře. Jediný háček je, že vůbec nemám šajna jak se takový češtiny dělají. Něco jsem zkoušel do civ udělat sám pomocí různých xml editoru ale prostě nic nešlo, tak se obracím sem, že byste poradili případně by jste mohli si něco ode mě vzít při pozdější spolupráci.

Mrkvicka

Poèet pøíspìvkù : 1
Join date : 23. 06. 12

Návrat nahoru Goto down

Pomoc s překladem Empty Re: Pomoc s překladem

Příspěvek  Jetro Tue 26 Jun 2012, 11:19

Tady je par ukazek textu, abys vedel, do ceho bys pripadne sel Smile

Noble and virtuous Queen Maria Theresa, Holy Roman Empress and sovereign of Austria, the people bow to your gracious will. Following the death of your father King Charles VI, you ascended to the throne of Austria during a time of great instability, but the empty coffers and diminished military did little to dissuade your ambitions. Faced with war almost immediately upon your succession to the throne, you managed to fend off your foes, and in naming your husband Francis Stephen co-ruler, assured your place as Empress of the Holy Roman Empire. During your reign, you guided Austria on a new path of reform - strengthening the military, replenishing the treasury, and improving the educational system of the kingdom.[NEWLINE][NEWLINE]Oh great queen, bold and dignified, the time has come for you to rise and guide the kingdom once again. Can you return your people to the height of prosperity and splendor? Will you build a civilization that stands the test of time?

All hail the most magnificent and magnanimous Empress Theodora, beloved of Byzantium and of Rome! From the lowly ranks of actress and courtesan you became the most powerful woman in the Roman Empire, consort to Justinian I. Starting in the late 520's AD, you joined your husband in a series of important spiritual and legal reforms, creating many laws which elevated the status of and promoted equal treatment of women in the empire. You also aided in the restoration and construction of many aqueducts, bridges, and churches across Constantinople, culminating in the creation of the Hagia Sophia, one of the most splendid architectural wonders of the world.[NEWLINE][NEWLINE]Beautiful Empress, Byzantium is in need of your wisdom and strength - her people are lost without your light to lead them. The Byzantine Empire may have fallen once, but its spirit is still intact waiting to be reborn anew. Can you return Byzantium to the heights of glory it once enjoyed? Can you create a civilization to stand the test of time?

Blessings and salutations to you, revered Queen Dido, founder of the legendary kingdom of Carthage. Chronicled by the words of the great poet Virgil, your husband Acerbas was murdered at the hands of your own brother, King Pygmalion of Tyre, who subsequently claimed the treasures of Acerbas that were now rightfully yours. Fearing the lengths from which your brother would pursue this vast wealth, you and your compatriots sailed for new lands. Arriving on the shores of North Africa, you tricked the local king with the simple manipulation of an ox hide, laying out a vast expanse of territory for your new home, the future kingdom of Carthage.[NEWLINE][NEWLINE]Clever and inquisitive Dido, the world longs for a leader who can provide a shelter from the coming storm, guided by brilliant intuition and cunning. Can you lead the people in the creation of a new kingdom to rival that of once mighty Carthage? Can you build a civilization that will stand the test of time?

Jetro
Admin

Poèet pøíspìvkù : 364
Join date : 21. 10. 10

https://civilization5cz.forumczech.com

Návrat nahoru Goto down

Pomoc s překladem Empty Překlad datadisku

Příspěvek  Erloe Mon 02 Jul 2012, 16:25

Dobrý den mám v plánu si koupit nový datadisk a můj dotaz zní jak to vypadá s překladem? Chystá se někdo na překlad nového datadisku? Jde o to že anglicky umím ale lidi se kterýma hraju horké křeslo ne a nebudou to semnou chtít hrát když tomu nebudou rozumět. Pokud chcete můžu Vám v tom pomoct. Tady je přeložený text který jste tu dali, třeba Vám to trošku pomůže do začátku jestli se na to někdo chystáte. A ještě jeden dotaz, pokud si koupím datadisk a nainstaluju si hio bude mi fungovat když mám ve hře češtinu takže to bude napůl cz napůl aj a nebo budu muset češtinu odinstalovat?


Ušlechtilá a ctnostná královno Marie Terezie, svatá římská císařovno a panovnice Rakouska, tvůj lid se klaní tvé vlídné moci. Po smrti svého otce Karla VI, jsi to byla ty která nastoupila na Rakouský trůn v době velké nestability, ale ani prázdné Rakouské pokladny a malé vojsko tě nedokázalo odradit od tvých ambicí. Přestože ses krátce po svém nastoupení na trůn ocitla tváří v tvář válce, podařilo se ti odrazit útoky tvých nepřátel, a jmenováním svého manžela Františka Štěpána tvým spoluvládcem sis zajistila své místo císařovny Svaté Říše Římské.
Během svého panování jsi dokázala dovést Rakousko k nápravě – posílila jsi vojsko, znovu naplnila státní pokladu, a zdokonalila jsi vzdělávací systém v království. Ó velká královno, statečná a důstojná, přišel čas aby jsi opět povstala a znovu vedla své království. Dokážeš vrátit svůj lid na vrchol blahobytu a velkoleposti? Vybuduješ civilizaci která obstojí ve zkoužkách času?


Buď zdráva báječná a duchem velká císařovno Theodoro, milována Byzantskou říší i Římem!
Z těch nejnižších postavení herečky a kurtizány ses stala tou nejmocnější ženou v Římské říši, chotí Justinjána I. Počínaje dvacátýmy léty roku 520 našeho letopočtu, jsi se připojila ke svému muži v sérii důležitých duchovních a právních reforem. Také jsi pomáhala obnovit a zkonstruovat spoustu akvaduktů, mostů, a chrámů napříč Konstantinopolí což vyvrcholilo vytvořením Hagie Sofie, jednoho z nejohromnějších architektonických zázraků světa. Krásná císařovno, Byzanc potřebuje tvojí moudrost a sílu – její lidé jsou ztraceni bez tvého světla které by je vedlo. Byzantská říše možná jednou padla, ale její duch stále čeká nepoškozen na znovuzrození. Dokážeš navrátit Byzanc k vrcholům slávy kterou kdysi prožívala? Dokážeš vybudovat civilizaci která obstojí ve zkoužkách času?


Žehnáme Ti a zdravíme Tě, ctěná královno Dido, zakladatelko legendárního království Kartága. Zaznamenáno slovy velkého básníka Virgila, tvůj manžel Ascerbas byl zavražděn rukama tvého vlastního bratra, Pygmaliona, krále Tyre, který si následně přivlastnil Acerbasovo bohatství které právoplatně náleželo tobě. Strach a nejistota z toho do jakých dálek je tvůj bratr ochotný stíhat toto obrovské bohatství přivedl tebe a tvé krajany na moře za plavbou do nových zemí. Po příjezdu ke břehům severní afriky jsi oklamala místního krále, čímž sis zajistila nesmírné teritorium pro svůj nový domov, budoucí království Kartága. Chytrá a zvídavá Dido, svět touží po vůdci který dokáže poskytnout přístřeší před blížící se bouří. Vedená skvělou intuicí a rafinovaností. Dokážeš dovést lid k vytvoření nového království jehož síla by se mohla měřit s kdysi mocným Kartágem? Dokážeš vybudovat civilizaci která obstojí ve zkoužkách času?


PS: Omluvte případné gram. chyby, čeština není moje silná stránka.


Erloe

Poèet pøíspìvkù : 2
Join date : 02. 07. 12

Návrat nahoru Goto down

Pomoc s překladem Empty Re: Pomoc s překladem

Příspěvek  Jetro Tue 03 Jul 2012, 10:01

Snaha se urcite ceni, ale vedle znalosti anglictiny je treba umet i svuj matersky jazyk. Ta cestina vazne nic moc.

Jetro
Admin

Poèet pøíspìvkù : 364
Join date : 21. 10. 10

https://civilization5cz.forumczech.com

Návrat nahoru Goto down

Pomoc s překladem Empty Dotaz

Příspěvek  Erloe Tue 03 Jul 2012, 11:58

Ještě mám dotaz jestli na překlad používáte nějaký speciální program aby se to dalo přeložit a vypadalo to hezky napsané i ve hře to české a nebo má hra někde nějaké textové soubory které se dají z aj přepsat do cz? Já bych si to přeložil jenže vůbec nevím jak to funguje jestli k tomu potřebuju nějaký program nebo ne. Děkuji

Erloe

Poèet pøíspìvkù : 2
Join date : 02. 07. 12

Návrat nahoru Goto down

Pomoc s překladem Empty Re: Pomoc s překladem

Příspěvek  Boorecek Tue 03 Jul 2012, 16:48

Jestli chcete, tak se případně ujmu opravy gramatických chyb v češtině Smile

Boorecek

Poèet pøíspìvkù : 6
Join date : 23. 06. 12

Návrat nahoru Goto down

Pomoc s překladem Empty Re: Pomoc s překladem

Příspěvek  Boorecek Tue 03 Jul 2012, 17:08

Ušlechtilá a ctnostná královno Marie Terezie, svatá římská císařovno a panovnice Rakouska, tvůj lid se klaní tvé vlídné moci. Po smrti svého otce Karla VI., jsi to byla ty, která nastoupila na Rakouský trůn v době velké nestability, ale ani prázdné rakouské pokladny a malé vojsko tě nedokázalo odradit od tvých ambicí. Přestože jsi se krátce po svém nastoupení na trůn ocitla tváří v tvář válce, podařilo se ti odrazit útoky tvých nepřátel a jmenováním svého manžela Františka Štěpána tvým spoluvládcem jsi si zajistila své místo císařovny Svaté Říše Římské.
Během svého panování jsi dokázala dovést Rakousko k nápravě – posílila jsi vojsko, znovu naplnila státní pokladu a zdokonalila vzdělávací systém v království. Ó velká královno, statečná a důstojná, přišel čas aby jsi opět povstala a znovu vedla své království. Dokážeš vrátit svůj lid na vrchol blahobytu a velkoleposti? Vybuduješ civilizaci, která obstojí ve zkoušce času?


Buď zdráva báječná a duchem velká císařovno Theodoro, milována Byzantskou říší i Římem!
Z těch nejnižších postavení herečky a kurtizány ses stala nejmocnější ženou v Římské říši, chotí Justiniána I. Počínaje dvacátýmy léty roku 520 našeho letopočtu, jsi se připojila ke svému muži v sérii důležitých duchovních a právních reforem. Také jsi pomáhala obnovit a postavit spoustu akvaduktů, mostů a chrámů napříč Konstantinopolí, což vyvrcholilo vytvořením Hagie Sofie, jednoho z nejohromnějších architektonických zázraků světa. Krásná císařovno, Byzantská říše potřebuje tvojí moudrost a sílu – její lidé jsou ztraceni bez tvého světla, které by je vedlo. Byzantská říše možná jednou padla, ale její duch stále čeká nepoškozen na znovuzrození. Dokážeš navrátit Byzantskou říši k vrcholům slávy, kterou kdysi prožívala? Dokážeš vybudovat civilizaci, která obstojí ve zkoušce času?


Žehnáme Ti a zdravíme Tě, ctěná královno Dido, zakladatelko legendárního království Kartága. Zaznamenáno slovy velkého básníka Virgilia, tvůj manžel Ascerbas byl zavražděn rukama tvého vlastního bratra, Pygmaliona, krále Tyre, který si následně přivlastnil Acerbasovo bohatství, které právoplatně náleželo tobě. Strach a nejistota z toho do jakých dálek je tvůj bratr ochotný stíhat toto obrovské bohatství přivedl tebe a tvé krajany na moře za plavbou do nových zemí. Po příjezdu ke břehům Severní Afriky jsi oklamala místního krále, čímž jsi si zajistila nesmírné teritorium pro svůj nový domov. Budoucí království Kartága, chytrá a zvídavá Dido, svět touží po vůdci, který dokáže poskytnout přístřeší před blížící se bouří. Vedená skvělou intuicí a rafinovaností. Dokážeš dovést lid k vytvoření nového království jehož síla by se mohla měřit s kdysi mocným Kartágem? Dokážeš vybudovat civilizaci, která obstojí ve zkoušce času?

Boorecek

Poèet pøíspìvkù : 6
Join date : 23. 06. 12

Návrat nahoru Goto down

Pomoc s překladem Empty Re: Pomoc s překladem

Příspěvek  exi Tue 03 Jul 2012, 19:22

Boorecek: Některý chyby jsi opravil a jako bonus jsi přidal kopu svých Very Happy "jsi si" "Rakouská" "Svatá Říše Římská" ... Suspect

Navíc při překladu, zvlášť tak specifický hry jako Civka, je potřeba vycházet z dějepisných reálií, takže ne "svatá římská císařovna", ale "císařovna Svaté říše římské", ne Dido (není to ta zpěvačka), ale Dídó apod. Nemáme korektora, který by to po dobrovolnících kontroloval, takže musí dát co nejvíc na první dobrou, a tohle by nám dost přidělávalo práci.

exi

Poèet pøíspìvkù : 57
Join date : 21. 10. 10

Návrat nahoru Goto down

Pomoc s překladem Empty Alternativní překlad

Příspěvek  Robin_WH Mon 09 Jul 2012, 19:58

Řekla jsem si, že si to taky zkusím přeložit. Tady je můj překlad:

Ušlechtilá a ctnostná královno Marie Terezie, vládkyně Rakouska a císařovno Svaté Říše Římské, lidé se sklání tvé milosti. Po smrti tvého otce krále Karla VI., za časů velké nestability jsi nastoupila na rakouský trůn, ale ani prázdná pokladnice a oslabená armáda tě nezbavily tvé ctižádosti. Tváří v tvář válce téměř ihned po nástupu na trůn, jsi zvládla své nepřátele a jmenováním tvého chotě Františka Štěpána císařem, ti zajistilo místo vládkyně Svaté říše římské. Během své vlády, jsi dovedla Rakousko na novou cestu reforem - posílila jsi armádu, znovunaplnila pokladnici a zdokonalila vzdělávání v království. ó veliká královno, smělá a důstojná, nastal čas, abys opět vedla své království. Zvládneš dovést svůj lid k výšinám velkoleposti a blahobytu? Postavíš civilizaci jež odolá zkouškám času?

Vzdávejte čest nejskvělejší a nejušlechtilejší císařovně Theodoře, miláčku Byzance a Říma! Z nízce postavené herečky a kurtizány jsi se stala nejmocnější ženou říše římské a manželkou Justiniána I. Koncem dvacátých let 5. století n.l. jsi se přidala ke svému choti v řadě důležitých duchovních a právních reforem a vytvořila tak mnoho zákonů, jež pozvedly postavení a rovnocenné zacházení žen v celé říši. Také jsi pomáhala při obnově a stavbě mnoha akvaduktů, mostů a chrámů v Constantinopoli, jež završilo postaveni Hagia Sofia, jednoho z nejnádhernějších světových zázraků architektury. Krásná císařovno, Byzance potřebuje tvou moudrost a sílu - její lid je ztracen bez tvého světla, které by je vedlo. Byzance možná jednou padla, ale její duch stále čeká nedotknut, aby se znovu zrodil. Navrátíš Byzanci do výšin slávy jíž se kdysi těšila? Dokážeš vytvořit civilizaci jež obstojí zkouškám času?

Žehnáme ti a zdravíme tě, ctěná královno Dídó, zakladatelko legendárního království Kartágo. Zaznamenána slovy velkého basníka Vergilia, tvůj manžel Sychaeus byl zabít rukou tvého vlastního bratra, krále Pygmaliona z Týru, jež se dožadoval pokladů Sychaeových, které nyní byly oprávněně tvé. Bojíce se, kam až může tvůj bratr zajít při honbě za bohatstvím, jste ty a tví krajané vypluli za novými obzory (zeměmi). Po příjezdu na pobřeží severní afriky jsi napálila místního krále jednoduchou úpravou býče kůže a vytvořila tak značný prostor pro svůj nový domov, jímž bude království Kartágo. Chytrá a zvídavá Dídó, svět touží po vůdci, jenž jej povede brilantní intuicí a mazaností, a který dokáže zajistit úkryt před blížící se bouří. Dokážeš vést lid při vytváření nového království, které bude soupeřit s kdysi mocným Kartágem? Dokážeš postavit civilizaci, jež odolá zkouškám času?


Poznámky:
Acerbus je znám u nás spíše jako Sychaeus
Virgil je Publius Vergilius Maro, římský básník, zmiňovaná báseň je Aeneada
Theodorou je myšlena Theodora I. Byzantská, u moci 527 - 548.

Edit: překlepy opraveny, snad už tam nic není


Naposledy upravil Robin_WH dne Tue 10 Jul 2012, 15:51, celkově upraveno 3 krát (Reason for editing : poznámky, opravy)

Robin_WH

Poèet pøíspìvkù : 25
Join date : 22. 12. 11

Návrat nahoru Goto down

Pomoc s překladem Empty Re: Pomoc s překladem

Příspěvek  Jetro Tue 10 Jul 2012, 10:57

Tohle je zatim nejlepsi pokus, ale dam vam obecne jednu radu: nez cokoliv nekam odeslete jako svuj vytvor, hodte si to alespon do Wordu a spustte kontrolu gramatiky. Odhalite tak minimalne 3/4 chyb, kterych se tak vyvarujete, a hned to bude vypadat jeste lepe.

Jetro
Admin

Poèet pøíspìvkù : 364
Join date : 21. 10. 10

https://civilization5cz.forumczech.com

Návrat nahoru Goto down

Pomoc s překladem Empty pomoci s překladem dlc Brave new world

Příspěvek  luda.zdan Fri 09 Aug 2013, 12:24

Ahoj, rád bych pomohl s překladem nového datadisku, pokud máte zájem study 

luda.zdan

Poèet pøíspìvkù : 1
Join date : 05. 08. 13

Návrat nahoru Goto down

Pomoc s překladem Empty Re: Pomoc s překladem

Příspěvek  Sponsored content


Sponsored content


Návrat nahoru Goto down

Návrat nahoru

- Similar topics

 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru